Sammanträdesdagar, socialnämnden

Socialnämndens sammanträdesdagar 2018

Onsdagen 24 januari

kl. 9.00

Onsdagen 21 februari

kl. 9.00

Onsdagen 21 mars

kl. 9.00

Onsdagen 25 april

kl. 9.00

Onsdagen 23 maj

kl. 9.00

Onsdagen 20 juni

kl. 9.00

Onsdagen 22 augusti

kl. 9.00

Onsdagen 19 september

kl. 9.00

Onsdagen 24 oktober

kl. 9.00

Onsdagen 21 november

kl. 9.00

Onsdagen 19 december

kl. 9.30

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2018

Onsdagen 3 januari

kl. 9.00

Onsdagen 10 januari

kl. 9.00

Onsdagen 31 januari

kl. 9.00

Onsdagen 7 februari

kl. 9.00

Onsdagen 28 februari

kl. 9.00

Onsdagen 7 mars

kl. 9.00

Onsdagen 28 mars

kl. 9.00

Onsdagen 4 april

kl. 9.00

Onsdagen 11 april

kl. 9.00

Onsdagen 2 maj

kl. 13.00

Onsdagen 9 maj

kl. 9.00

Onsdagen 30 maj

kl. 9.00

Torsdagen 7 juni

kl. 9.00

Onsdagen 27 juni

kl. 9.00

Onsdagen 1 augusti

kl. 9.00

Onsdagen 8 augusti

kl. 9.00

Onsdagen 29 augusti

kl. 9.00

Onsdagen 5 september

kl. 9.00

Onsdagen 26 september

kl. 9.00

Onsdagen 3 oktober

kl. 9.00

Onsdagen 10 oktober

kl. 9.00

Onsdagen 31 oktober

kl. 9.00

Onsdagen 7 november

kl. 9.00

Onsdagen 28 november

kl. 9.00

Onsdagen 5 december

kl. 9.00

Onsdagen 19 december

kl. 8.15