Socialnämnden

Protokoll 2016

På denna sida kan du läsa socialnämndens protokoll. Vissa ärenden är belagda med sekretess och dessa protokollssidor har tagits bort när protokollet lagts på Falköpings kommuns webbsida. Vill du ha mer information kring ett sekretessbelagt ärende kan du få ärendet sekretessprövat. Kontakta då nämndssekreteraren.

Tidigare års protokoll finns i menyraden till vänster.

Läs mer om hur personuppgifter hanteras länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster