Sammanträdesdagar, kompetens- och arbetslivsnämnden


Nämndens sammanträdesdagar 2017

Datum

Tid

8 februari

Klockan 8.00

15 mars

Klockan 8.00

17 maj

Klockan 8.00

14 juni

Klockan 8.00

20 september

Klockan 8.00

25 oktober

Klockan 8.00

13 december

Klockan 8.00

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2017

Datum

Tid

25 januari

Klockan 8.00

22 februari

Klockan 8.00

5 april

Klockan 8.00

3 maj

Klockan 8.00

31 maj

Klockan 8.00

6 september

Klockan 8.00

11 oktober

Klockan 8.00

29 november

Klockan 8.00