Sammanträdesdagar, kompetens- och arbetslivsnämnden

2018

Nämnden kl. 8-12

Arbetsutskottet kl. 8-12

7 februari

24 januari

15 mars (kl. 8-16)

28 februari

16 maj

11 april

13 juni

2 maj

19 september

30 maj

24 oktober

 5 september

12 december

10 oktober


28 november