Protokoll, kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsämndens protokoll 2017

Arbetsutskottets protokoll 2017