Sammanträdesdagar, barn- och utbildningsnämnden

2018

Beredningsutskott

Arbetsutskott

Nämnd

Klokan 8.15

Klockan 8.15

Klockan 8.15

9 januari

23 januari (kl 10.00)

30 januari

13 februari

27 februari

6 mars

20 mars

3 april

10 april

24 april

8 maj

15 maj

22 maj

5 juni

12 juni (heldag)


14 augusti

21 augusti

4 september

18 september

25 september

16 oktober

23 oktober

30 oktober

13 november

27 november

11 december (heldag)