Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017

Onsdag 11 januari

kl. 13.00

Onsdag 8 februari

kl. 13.00

Onsdag 8 mars

kl. 13.00

Onsdag 5 april

kl. 13.00

Onsdag10 maj

kl. 13.00

Onsdag 7 juni

kl. 13.00

Onsdag 9 augusti

kl. 13.00

Onsdag 6 september

kl. 13.00

Onsdag 11 oktober

kl. 13.00

Onsdag 8 november

kl. 13.00