Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018

Onsdag 10 januari

kl. 13.00

Onsdag 7 februari

kl. 13.00

Onsdag 7 mars

kl. 13.00

Onsdag 11 april

kl. 13.00

Onsdag 9 maj

kl. 9.00

Onsdag 13 juni

kl. 13.00

Onsdag 15 augusti

kl. 13.00

Onsdag 5 september

kl. 13.00

Onsdag 10 oktober

kl. 13.00

Onsdag 7 november

kl. 13.00