Personalutskottets sammanträdesdagar 2017

Onsdag 1 februari

kl. 13.00

Onsdag 29 mars

kl. 13.00

Onsdag 31 maj

kl. 13.00

Onsdag 30 augusti

kl. 13.00

Onsdag 18 oktober

kl. 13.00

Onsdag 6 december

kl. 13.00