Personalutskottets sammanträdesdagar 2018

Sammanträdesdagar:

Onsdag 31 januari

kl. 13.00

Onsdag 28 mars

kl. 13.00

Onsdag 30 maj

kl. 13.00

Onsdag 29 augusti

kl. 13.00

Onsdag 17 oktober

kl. 13.00

Onsdag 5 december

kl. 13.00