Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunens personalutskott behandlar personalstrategiska frågor både i form av beslutsärenden och informationsärenden. Dessa rör kommunens fem fokusområden inom arbetsgivarområdet: arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor.

Kommundirektören och personalchefen är alltid med som tjänstemän. Fyra gånger årligen sker mötena i samverkan och dialog med de fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen.

Ledamöter och ersättare i personalutskottet

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
5 november 2014 - 31 oktober 2018.

Ledamöter

Parti

 

Karola Svensson, ordf

(C)

karola.svensson@falkoping.se

Vakant, vice ordfLena Sjödahl

(M)

anna-lena.sjodahl@falkoping.se

Dan Hovskär

(KD)

dan.hovskar@falkoping.se

Johanna Johansson

(SD)

johanna.a.johansson@falkoping.se

 

 

 

Ersättare

Parti

 

Hans Johansson

(C)

hans.johansson@falkoping.se

Ingvor Bergman

(S)

ingvor.bergman@falkoping.se

Anders Winlöf

(M)

anders.winlof@falkoping.se

Allan Bjärkhed

(KD)

allan.bjarkhed@falkoping.se

Christopher Münch

(SD)

christopher.munch@falkoping.se