Mångfalds-utskottets sammanträdes-dagar 2017

Onsdag

15 februari

kl. 13.00

Onsdag

12 april

kl. 13.00

Onsdag

14 juni

kl. 13.00

Onsdag

13 september

kl. 13.00

Onsdag

1 november

kl. 13.00

Onsdag

13 december

kl. 9.00