Mångfaldsutskottets sammanträdesdagar 2018

Onsdag

28 februari

kl. 13.00

Onsdag

18 april

kl. 13.00

Torsdag

7 juni

kl. 13.00

Torsdag

20 september

kl. 13.00

Onsdag

28 november

kl. 13.00