Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2017

Onsdag 25 januari

kl. 13.00

Onsdag 22 februari

kl. 13.00

Onsdag 22 mars

kl. 13.00

Måndag 26 april

kl. 13.00

Onsdag 24 maj

kl. 13.00

Onsdag 21 juni

kl. 13.00

Onsdag 23 augusti

kl. 13.00

Onsdag 27 september

kl. 13.00

Onsdag 25 oktober

kl. 13.00

Onsdag 13 december

kl. 13.00