Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2018

Onsdag 24 januari

kl. 13.00

Onsdag 21 februari

kl. 13.00

Onsdag 21 mars

kl. 13.00

Måndag 25 april

kl. 13.00

Onsdag 23 maj

kl. 13.00

Onsdag 20 juni

kl. 13.00

Onsdag 22 augusti

kl. 13.00

Onsdag 19 september

kl. 13.00

Onsdag 24 oktober

kl. 13.00

Onsdag 12 december

kl. 13.00