Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik m.m.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 november 2014–31 oktober 2018.

Karola Svensson

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Lena Sjödahl

Lena Sjödahl (M)
2:e vice ordförande

Ledamöter

Parti

E-post

OrdförandeVakant1:e vice ordförandeKarola Svensson

C

karola.svensson@falkoping.se

2:e vice ordförandeLena Sjödahl

M

lena.sjodahl@falkoping.se

Ingvor Bergman

S

ingvor.bergman@falkoping.se

Vakant

SD


Niclas Hillestrand

S

niclas.hillestrand@falkoping.se

Ingrid A. Jarlsson

M

ingrid.jarlsson@falkoping.se

Vakant

S


Johanna Johansson

SD

johanna.a.johansson@falkoping.se

Ann Kyrkander

MP

ann.kyrkander@edu.falkoping.se

Hans Johansson

C

hans.johansson@falkoping.se

Dan Hovskär

KD

dan.hovskar@falkoping.se

Annika Carp

L

annika.carp@falkoping.se