Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017

Måndag 30 januari

kl. 19.00

Måndag 27 februari

kl. 19.00

Måndag 27 mars

kl. 19.00

Måndag 24 april

kl. 17.00

Måndag 29 maj

kl. 19.00

Måndag 26 juni

kl. 19.00

Måndag 28 augusti

kl. 19.00

Måndag 25 september

kl. 19.00

Måndag 30 oktober

kl. 09.00

Måndag 27 november

kl. 17.00