Kommunalråd och oppositionsråd

Falköping har två kommunalråd och ett oppositionsråd

Kommunstyelsens ordförande,

kommunalråd

Vakant.

 

Conny Johansson (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,

kommunalråd

Karola Svensson (C) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Hon har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett ansvar att leda majoriteten i övergripande frågor. 
Karola Svensson har ett ledningsansvar när det gäller övergripande personalfrågor och folkhälsa.   

Karola Svensson
0515-88 51 30
karola.svensson@falkoping.se

Håkan Arnesson (M)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande,

oppositionsråd

Falköpings 2:e vice ordförande och oppositionsråd heter Lena Sjödahl (M). I hennes uppdrag ingår att föra fram oppositionens politik på en kommunövergripande nivå och kritiskt granska majoriteten och deras beslut.    

Lena Sjödahl
0515-88 52 79
lena.sjodahl@falkoping.se