Personal

Inom socialförvaltningen arbetar sammanlagt 1106 årsarbetare fördelat på 1295 personer. Av dessa personer är 1 157 kvinnor och 137 män. 42 % av de anställda i socialförvaltningen är mellan 51 - 67 år. (siffror gäller för 2013)                    

Hälsoinriktad förvaltning

Socialförvaltningen i Falköping arbetar för att vara en hälsoinriktad förvaltning, d.v.s. vi arbetar aktivt för att vår personal ska utöva någon form av motion och röra på sig, för sin egen skull.
                        
En god arbetsmiljö beror bl.a. på organisation, bemanning, ledning och på oss själva som anställda. Socialförvaltningen vill stärka och stödja olika sammanhang som bidrar till att personalen mår så bra som möjligt, både på arbetet och på vår fritid. Vi arbetar för att ordna olika hälsobefrämjande aktiviteter som leder till en bättre hälsa både till kropp och själ.
            

Exempel på aktiviteter som socialförvaltningen anordnat

 • Pröva-på-kvällar ( vattengympa, stavgång, cirkelträning, step- up)
 • Vandringskvällar
 • Gå-lunka-löp
 • Motionsdans
 • Volleybollturnering

Yrkesgrupper inom socialförvaltningen

 • Administratör
 • Alkoholhandläggare
 • Anhörigsamordnare
 • Arbetsmiljöutvecklare
 • Arbetsterapeut
 • Assistenter
 • Avdelningschef
 • Biståndshandläggare
 • Bitr. enhetschef
 • Bitr. sektionschef
 • Bitr. socialchef
 • Distriktssköterska
 • Ekonom
 • Ekonomiassistent
 • Ekonomihandläggare
 • Enhetschef
 • Familjehemssekreterare
 • Familjerådgivare
 • Familjerättssekreterare
 • Familjeterapeut
 • Fritidsassistent
 • Fritidspedagog
 • Förskollärare
 • Förvaltningsekonom
 • Hjälpmedelssamordnare
 • Hjälpmedelstekniker
 • IT-samordnare
 • Kurator
 • LSS-handläggare
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Nämndssekreterare
 • Områdeschef
 • Pedagog
 • Personaladministratör
 • Personlig assistent
 • Receptionist
 • Sektionschef
 • Sjukgymnast
 • Sjuksköterska
 • Skötare
 • Socialpsykolog
 • Socionom
 • Socialsekreterare
 • Syn- och hörselinstruktör
 • Undersköterska
 • Utbildningssamordnare
 • Utredningssekreterare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Vårdare/vårdarinna
 • Vårdbiträde