Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen vänder sig till personer som behöver stöd i frågor som gäller:

  • Familjerådgivning
  • Alkoholrådgivning
  • Budgetrådgivning
  • Skuldsanering
  • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
  • Barn- och familjerelationer
  • Faderskap
  • Adoption
  • Missbruk
  • Psykosociala problem