Gemensamma avdelningen

Gemensamma avdelningen består av

Korttidsvistelse  

Rehabenhet

Sjuksköterskor- hemvård och särskilt boende

Biståndsenhet

Samordnad vårdplanering