Förvaltningschef på socialförvaltningen

Magnus Schedin

  • Chef för socialförvaltningen med drygt 1200 anställda.
  • Ledning av förvaltningens chefer för de olika områdena för äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt gemensamma området.
  • Regelbunden samverkan med socialnämndens politiker.