Ekonomi, mål och kvalitet

Verksamhetsplan och kvalitets- och värdighetsgarantier

Verksamhetsplan 2017 - 2019PDF
          
Kvalitets- och värdighetsgarantier

Tertialuppföljning april 2016

Äldreomsorg och funktionsnedsättningPDF

Individ- och familjeomsorgPDF