Verksamhetsutvecklare

  • Utvecklingsfrågor i socialförvaltningens samtliga verksamheter.
  • Samordning och utveckling av kvalitetsarbetet.
  • Uppföljning och utvärdering av verksamheten.