Utredningssekreterare

  • Utredningar av frågor av övergripande karaktär i förvaltningens samtliga verksamheter.
  • Beredskaps- och säkerhetsfrågor inom förvaltningen.
  • Resurs i förvaltningen i frågor om utredning, planering, utvärdering, upphandling, statistik, databearbetning, avgifter och färdtjänst.