MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska

  • Övergripande ansvar för vårdens säkerhet och kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvård
  • Kontaktperson till Patientnämnden
  • Särskild lagstiftning