IT-samordnare

Mattias Olerot
  • Övergripande ansvar för socialförvaltningens olika dataprogram.
  • Stöd till systemansvariga.
  • Utbildning i olika datafrågor.