Förvaltningsekonom

  • Huvudansvar för den ekonomiska hanteringen i socialförvaltningen.
  • Stabsfunktion
  • Utbildning/resurs för förvaltningens chefer i ekonomifrågor.
  • Budgetplanering
  • Uppföljning
  • Analys