Ekonom

  • Ansvar för löpande redovisning/hjälp till chefer, uppföljning och prognosarbete.
  • Ansvarig för förvaltningens interna kontroll.
  • Ansvarig för förvaltningens återsökning hos Migrationsverket.
  • Attestreserv för förvaltningsekonom.