Controller /ekonomiassistent

Elvira Dervisic
  • Internkontroll
  • Fakturahantering
  • Stöd till ekonom
  • Sammanställning av förvaltningens statistik
  • Nyckeltal