Biträdande socialchef

  • Övergripande ansvar för kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling.
  • Huvudansvar för dokumentationsfrågor enligt socialtjänstlagen och arkivfrågor.