Anhörigsamordnare

  • Arbetar med anhörigfrågor inom socialförvaltningens hela verksamhetsområde dvs. individ-och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
  • Samordnar och utvecklar anhörigstöd inom de olika verksamheter i socialförvaltningen.
  • Bevakar behovet av utbildning och information till anhörig/närstående vårdare och till frivilliga som stödjer målgruppen.
  • Samverkar med frivilliga/ideella organisationer samt kyrkan/diakoni.