Kontakta VA-avdelningen

VA-chef
Stig Säll
0515-88 52 77
stig.sall@falkoping.se

Driftchef
Joakim Andersson
0515-88 52 22
joakim.andersson@falkoping.se

Akuta driftproblem
Vardagar kl. 7—16: 0515-88 52 30
Övrig tid: 0515-88 77 77

Kundtjänst VA
0515-88 52 70
kundtjanst.va@falkoping.se

Rörnätsansvarig
Arne Nordh
0515-88 52 39
arne.nordh@falkoping.se

Anslutning till kommunalt VA-nät
0515-88 52 02
anslutning.va@falkoping.se