Förhyrda lokaler

Falköpings kommun hyr genom fastighetsavdelningen lokaler åt kommunens olika förvaltningars verksamheter. Här följer en förteckning över dessa, indelad efter hur lokalerna används.


Förskola

· Olof Andersgatan 16 B och C (förskolan Paletten)


Äldreboenden och dagcentraler

· Bergsliden 1 (äldreboende)

· Bergsliden 2 (dagcentral, äldreboende, ungdomsboende)

· Frejagatan 4 (tillhör Freja dagcenter)

· Järnvägsgatan 4-12 (dagcentral, lokal för hemtjänstgrupp)

· Odengatan 24 (vuxensektionen, boende)

· S:t Olofsgatan 11 (äldreboende)

· S:t Olofsgatan 42 (dagcentral, vävstuga, tillhör Freja dagcenter)

· Södra Torggränd 3 (dagcentral)

· Trädgårdsgatan 19 och 21 (äldreboende)

· Trädgårdsgatan 23 (dagcentral, serviceboende, garage, storkök samt
    informationscentrum för äldrefrågor, funktionsfrågor och anhörigfrågor)

· Trätorget 1 (äldreboende, lokal för hemtjänstgrupp)

· Warenbergsgatan 23 (serviceboende, träffpunkt för daglig verksamhet)

· Wetterlinsgatan 11 (dagcentralen Hattstugan)

· Vilskegården, Floby (äldreboende, psykboende)


Gruppboenden

· Danska vägen 64

· Danska vägen 121

· Mössebergsgatan 13

· Näregården, Friggeråker

· Olof Andersgatan 4

· Per Andersgatan 5

· Petter Ryttnings väg 6

· Ällagatan 21
  (korttidsboende för barn)


Förvaltningslokaler

· Alvershus (hemtj, samlingslokal, bibliotek)

· Bangatan 6 (bruk för alla)

· Dotorpsgatan 13 (bildkällaren, kulturhus)

· Elvagatan 1 (vartofta bibliotek)

· Nygatan 23 (offentlig toalett)

· Odengatan 24 (individ- och familjeomsorgen bilddata, familjerådgivningen,
    utbildningslokaler)

· S:t Olofsgatan 8 (familjecentral)

· Warenbergsgatan 23 (personallokaler)

· Ållebergsv 9 (personligt ombud)


Fritidsanläggningar

· Kinnarpshallen, Kinnarp

· Wetterlinsgatan 15 C (omklädningsrum)


Övriga lokaler

· Aspängsvägen

· Ekehagens forntidsby (servicebyggnaden)

· Mösseberg (antennplats i mast)

· Nya brandstationen, Floby

· Trädgårdsgatan 25 (expedition för Kommunal)

· Wetterlinsgatan 17 G (Connect Falköping)

· Wetterlinsgatan 21 och 23 (elevbostäder volleybollgymnasiet)

· Ågatan 6, Stenstorp (fast.service & hemtjänsts lokaler)