Stab

Kultur- och fritidsförvaltningen har en stab som bl.a. arbetar med den gemensamma administrationen för förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidschef
Maria Wallengren
0515-88 50 46

Controller
Linda Jakobsson
0515-88 65 55

Nämndsekreterare
Ulla Andersson
0515-88 50 45

Kultur- och fritidsassistent
Anette Gegerfelt Andersén
0515-88 50 63