Politiska program

Idrottspolitiskt programPDF

Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015

Biblioteksplan

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 att fastställa biblioteksplan för Falköpings kommun.

Läs hela planen här - biblioteksplanPDF

Kulturstrategi för Falköpings kommunPDF

Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017