Kultur

Karin Hermansson
Karin arbetar med arrangemang främst för vuxna som t.ex. Valborgsmässofirandet i Plantis 30/4, Nationaldagsfirandet i Plantis, Familjelördagar, Arena Falköping m.m. Hon ansvarar för och administrerar nätverken Falbygdens museiråd, Falbygdens hembygdsråd och kultursamordning genom Arrangörsrådet. Karin samverkar med Falköpings turismutveckling, studieförbunden och andra kulturföreningar samt på regional nivå. Hon ansvarar för kommunens konstsamling. Kulturinventeringen som påbörjades 2002 uppdateras kontinuerligt.

karin.hermansson@falkoping.se 0515-88 50 90

Robert Coe
David arbetar med kulturarrangemang för barn och ungdomar både under skoltid och fritid. Han ansvarar för Kulturrådets satsning ”Skapande skola”. Rob är projektledare för ”Familjelördag” som arrangeras flera gånger per år. Han ansvarar även för ”Ungdomspotten”, en satsning på ungdomar mellan 13 och 20 år som kan söka pengar till att arrangera egna arrangemang. robert.coe@falkoping.se 070-052 01 55