Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, KAF

Vi ska vara ett nav för den lokala marknadens behov av kompetenshöjning inför framtiden, det gäller både företag och den offentliga sektorn.

Ett av våra mål är att höja utbildningsnivån i kommunen. Att ta klivet upp till högre studier är fortfarande stort för många, precis som det brukar vara på orter utan tradition av högskolestudier.

I KAF ingår följande verksamhetsområden
Arbetsmarknadsenheten
Vuxenutbildningen
Särskild utbildning för vuxna
SFI - Utbildning i svenska för invandrare
Yrkeshögskola
Uppdragsutbildning