Strategisk utveckling

Vi arbetar strategiskt och omvärldsorienterat för en hållbar utveckling. Vi vill skapa ett brett engagemang kring kommunalt utvecklingsarbete såväl inom som utanför den kommunala organisationen och därmed medverka till att skapa en västsvensk tillväxtkommun.

Våra fokusområden är

  • Hållbar utveckling
  • Energi och miljö
  • Infrastruktur /samhällsplanering
  • Kollektivtrafik
  • Logistik
  • Mångfald

Vi erbjuder enskild rådgivning inom

  • Energi och klimat