Stadsbyggnadsavdelningen

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens fysiska planering, det vill säga frågor kring nya industri- och bostadsområden, samt mät- och kartverksamhet. Inom stadsbyggnadsavdelningen handläggs olika typer av myndighetsärenden såsom bygglov och detaljplanering.

Till stadsbyggnadsavdelningen kan du bland annat vända dig med frågor som rör:

  •   Bygglov, start- och slutsked
  •   Bygglovsarkivet
  •   Detalj- och översiktsplanering
  •   Kartor och GIS
  •   Inmätning och utsättning
  •   Naturvård
  •   Mark- och exploatering