Kansliavdelningen

Kansliet biträder den politiska organisationen och ansvarar bl.a. för diarieföring, ärendeberedning och sammanträdesrutiner för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden och folkhälsorådet

Kanslichef
Linda Karelid
0515-88 52 63

Kommunjurist
Sara Cronholm

Kommunsekreterare
(Kajsa Björck, tjänstledig)
Vikarierande Per Larsson
0515-88 50 66
Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valberedningen och valnämnden.

Administratör/Huvudregistrator/Verksamhetsutvecklare
Karin Hallgren
0515-88 51 02
Registrator, sekreterare i personal- och mångfalds utskott samt folkhälsoråd, sammanträdesadministration.

Administratör
Anna-Karin Linder
0515-88 51 10
Förtroendemannaregistret, profilprodukter, registrator.

Kommunarkivarie
Jörg Siewert
0515-88 50 13

Arkivassistent
Birgitta Hedlund
0515-88 50 13

Arkivassistent
Bengt Johansson
0515-88 52 35