Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ska leda och samordna kommunens arbete, ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till fullmäktige och ansvarar också för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Kommunledningsförvaltningen har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och verkställa och följa upp dess beslut.


‌Kommunledning


e-post

telefon

Kommundirektör

Katarina Andersson

0515-88 52 04

IT-chef

Per Augustsson

0515-88 50 84

Personalchef

Maria Ström

0515-88 52 64

Näringslivschef

Magnus Sundén

0515-88 51 13

Kanslichef

Linda Karelid

0515-88 52 63

Utvecklingschef

Ida Helander

0515-88 52 40

Stadsbyggnadschef

Erna Pezic

0515-88 50 34

Chef logistik och infrastruktur

Leif Bigsten

0515-88 51 14

Mångfalds- och kvalitetsutvecklare

Catharina Ungh

0515-88 50 79