Namibia, lokal demokrati

Fem mörkhyade barn i färgglada kläder på grusplan

Falköpings kommun har beviljats 275 000 kronor av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för ett samarbetsprojekt 2016-2017 med Ondangwa i Namibia, tillsammans ska kommunerna utveckla lokal demokrati.

- Projektet ligger i linje med den internationella strategi som kommunstyrelsen beslutat om. Vårt internationella arbete ska bland annat bidra till en hållbar samhällsutveckling, i både Falköping och i världen, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Det övergripande målet för ICLD:s arbete, tillsammans med svenska kommuner, landsting och regioner, är att minska fattigdomen genom att främja demokrati. Riksdagen har fattat beslut om policyn ”Politik för Global Utveckling”, i den betonas hur viktiga partnerskap är för att Sverige som land ska lyckas skapa ömsesidigt givande relationer med andra länder.

Projekt med Namibia

I projektet ska Falköping och Ondangwa besöka varandra, lära om respektive samhälle och organisation och arbeta fram ett gemensamt projektförslag för fortsatt samarbete kring lokal demokrati. Under november kommer Conny Johansson (S) och Lena Sjödahl (M) och två tjänstepersoner resa till Ondangwa i den första delen av projektet.
- Detta projekt är en del av den svenska biståndspolitiken och är fullt finansierat av SIDA genom ICLD. Det betyder att Falköpings kommun inte har några kostnader överhuvudtaget, förklarar Conny Johansson (S).

Se informationsfilmen om Kommunalt Partnerskap.

Fler projekt på gång, 2016-2017

Övriga svenska kommuner, landsting och regioner som också beviljats projektmedel från ICLD är Borlänge, Borås, Filipstad, Gävle, Hultsfred, Härryda, Hörby, Kalmar, Malmö, Sandviken, Skellefteå, Vara, Vimmerby, Västerås, Växjö, Landstinget Västernorrland, Region Gotland, Region Dalarna, Region Kronoberg och Region Västerbotten.

Fakta, Kommunalt Partnerskap

Kostnader?

De 275 000 kronor som beviljats genom ICLD ska täcka samtliga kostnader i projektet, både för Falköping och Ondangwa. Falköpings kommun belastas alltså inte av några kostnader.

Vad?

Kommunalt Partnerskap är en del av den svenska biståndspolitiken och en samarbetsform som finansieras av SIDA genom ICLD. Projekten ska bidra till utveckling av demokratiska lokala myndigheter i samarbetsländerna och i Sverige, till nytta för både parter.

Varför?

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Cirka 70 svenska kommuner är redan verksamma inom Kommunalt Partnerskap.

Var?

Ondangwa kommun ligger i Namibia, övriga samarbetsländer inom partnerskapet är, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Tidigare

Falköpings kommun har tidigare drivit samarbetsprojekt med Ondangwa kommun i Namibia inom hållbar utveckling, med fokus på avfallshantering och vatten och avlopp.