Belvidere-Falköping

Blogg, 11 oktober: Jag insåg att det var historia som jag höll mellan tummen och pekfingret där jag satt på Boone County Historical Museum, mittemot stadshuset i Belvidere, Illinois. Framför mig låg travar med böcker, fyllda med namn på invandrare från alla världens hörn. Mina ögon var på jakt, sida upp och sida ner.

Jag letade efter svenskklingande namn, jag letade efter socknar på Falbygden och människor som utvandrat därifrån.

Jag sökte upp museet under en av de få pauserna vi hade under studieresan. Jag ville söka efter kopplingar mellan de och oss, för att se om det fanns ett vi.

Och det fanns det.

Mellan åren 1851 till 1910 utvandrade ungefär en miljon svenskar till Amerika, enligt Statistiska Centralbyrån kom 54 802 av dem från Skaraborg. Skälen var desamma som får nutidens människor att emigrera; svält, fattigdom och längtan efter frihet.

Och jag fann några av de som givit sig av från Falbygden. De hade lämnat socknarna Yllestad, Karleby och Vårkumla för att söka sig en bättre framtid. Och de fann det de sökte i Belvidere, Boone County, Amerika.

Vid min sida där på Boone County Historical Museum fanns museichefen Anna Pivoras och tack vare hennes hjälpsamhet och yrkesskicklighet kunde vi söka efter fler kopplingar till Falbygden.

Belvidere Republican, 1935

Belvidere Republican, 1935

Vi fick en intressant träff när vi letade igenom Belvidere Daily Republican. Den 26 juni 1935 skrev tidningen en artikel om lantbrukaren Hildig (antagligen Hilding) Nordfelt. Han var på väg från Belvidere med ångbåten Gripsholm över Atlanten, på väg hem till Falköping för att hälsa på sin åldrade mamma som han inte sett på tjugo år.

Återigen kändes det som om historien hemifrån klev rakt in i museichefens kontor.

Kopplingarna finns där så tydligt, mellan alla de Falbygdsbor som en gång lämnade sina hem för att finna ett bättre liv i Belvidere, Illinois. Mellan då och nu och mellan nu och framtiden. Mellan Belvidere och Falköping, eller som borgmästare Mike Chamberlain säger:
- Falköping, mitt adopterade svenska samhälle!