Midwest och Skaraborg

Sedan tio år tillbaka samarbetar Skaraborg med Midwest-regionen i USA, ett utvecklingsarbete som idag drivs genom Skaraborgs Kommunalförbund. En internationell affärsutvecklare från Skaraborg finns på plats i USA. Falköpings kommun har i detta samarbete börjat utveckla kontakter med kommunen Belvidere, Illinois.

I september 2015 besökte Mike Chamberlain, borgmästare i Belvidere och kommunfullmäktigeledamoten Daniel Alévaro, Falköping. I oktober 2016 besökte företrädare för Falköpings näringsliv Belvidere tillsammans med de tre kommunalråden och två tjänstepersoner.

Se borgmästare Chamberlains hälsning till Falköpingsborna.

Borgmästare Mike Chamberlain, Belvidere, Illinois, USA.

Fakta om studieresan


Bakgrund
Näringslivsutveckling som leds av Lidköpings kommun genom Skaraborgs Kommunalförbund. Samarbetet har givit resultat inom både näringsliv och utbildning. Några exempel, CEJN AB från Skövde samarbetar med Leading Edge Hydraulic i Rockford, vilket lett till 25 nyanställningar. Viking Genetics i Skara har fått hjälp att etablera dotterbolag i USA och Högskolan i Skövde har signerat ett samarbetsavtal med Rockford University.

Studieresa
Falköpings kommun genomförde en studieresa till Midwest i oktober 2016 efter ett beslut i kommunstyrelsen. Tre förtroendevalda, kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt 2 vice ordförande, två tjänstepersoner och två representanter för näringslivet deltog. Den preliminära kostnaden är i nuläget (20161017) uppskattad till cirka 50 000 kronor, kommunstyrelsen fattade beslut om en totalkostnad på 80 000 kronor. Representanterna från näringslivet bekostade själva sitt deltagande.

Målsättning
Att undersöka möjligheterna för fortsatt samarbete med Midwest-regionen och i synnerhet kommunen Belvidere och dess näringsliv.