Sammanträdesdagar, folkhälsorådet 2017 2017

Folkhälsorådet sammanträder följande dagar:

Tisdag

28 februari

kl. 13.00-16.00

Tisdag

9 maj

kl. 8.30-16.00

Tisdag

19 september

kl. 8.30-12.00

Tisdag

12 december

kl. 8.30-12.00