Otrygga platser

Brottsförebyggande rådet gör varje år en inventering av de platser där Falköpingsborna känner sig otrygga.

Tanken är att allmänheten på ett lätt sätt ska kunna rapportera in sina synpunkter och att Falköpings kommun, så snabbt det går, åtgärdar eventuella brister.

Kontakta kommunens drogförebyggande samordnare om du har synpunkter eller vill veta mer.