Kommunfakta från Statistiska Centralbyrån

Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare. Kommunfakta levereras av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Kommunfakta ger information inom områden såsom arbetsmarknad, arbetssökande, befolkning, bostäder, inkomster, kommunal ekonomi, social omsorg, utbildning och valresultat. Även jämförelser med länet och rikets medelvärden förekommer. Kommunfakta - barn & familj redovisar statistik gällande familjeförhållanden, inkomster och förvärvsarbete/arbetslöshet.

För att kunna öppna nedanstående pdf-filer behöver du Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.