Befolkningsstatistik

Falköping är en av vinnarna bland kommunerna i Skaraborg när det gäller befolkningsökning. Det kan vara kommunens profilering som börjat ge resultat. Många har upptäckt att Falköping är en bra kommun att leva i. De goda kommunikationerna gör att man kan bo här men pendla till arbete på andra orter.

Befolkningsbarometer 2016

Januari

32 522

Februari

32 577

Mars

32 618

April

32 662

Maj

32 721

Juni

32 710

Juli

32 706

Augusti

32 692

September

32 750

Oktober

32 783

November

32 768

 

Befolkningsutveckling 2000-

2000

31 007

2001

30 921

2002

30 896

2003

30 981

2004

31 148

2005

31 185

2006

31 240

2007

31 311

2008

31 349

2009

31 419

2010

31 513

2011

31 689

2012

31 689

2013

31 988

2014

32 185

2015

32 511