Publicerad: 2018-01-03

Anslagsbevis – Kommunstyrelsens mångfaldsutskott 2017-12-13

Organ

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-13

Paragrafer

26-32

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-03

Datum då anslaget tas ner

2018-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Sekreterare

Per Larsson

Protokoll